Huishoudelijke ondersteuning

Voor wie?
Zorgcenter Cura levert huishoudelijke hulp indien u ondersteuning nodig heeft bij uw dagelijkse huishoudelijke taken door een beperking. Denk aan een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem

 

Eigen bijdrage
Wij hanteren geen eigen bijdrage. De zorg wordt geheel kosteloos geleverd en de vergoeding geschiedt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

 

Wat kunt u verstaan onder huishoudelijke hulp?
De gemeente maakt onderscheid tussen de volgende pakketten van huishoudelijke ondersteuning

  • Huishoudelijke werkzaamheden
  • Categorie 1 aangevuld met activiteiten behorende bij de organisatie van het huishouden
  • Categorie 1 aangevuld met activiteiten behorende bij een situatie van een ontregelde huishouding

Klik hier voor meer informatie

Indicatie
De huishoudelijke ondersteuning gaat via de Wmo. U kunt via het ROGplus uw aanvraag indienen. Heeft u hier nog vragen over neem dan contact met ons op.